درباره هیئت یازهرا

 

هیئت یا زهرا (س) در سال 1394 توسط عده‌ای از جوانان جان‌نثار بی‌بی دو عالم، حضرت فاطمة الزهرا تاسیس شد. فعالیت‌های این هیئت شامل فعالیت‌های مذهبی، تربیتی و فرهنگی می‌شود. این متن جهت تست است و ارزش دیگری ندارد. هیئت یا زهرا (س) در سال 1394 توسط عده‌ای از جوانان جان‌نثار بی‌بی دو عالم، حضرت فاطمة الزهرا تاسیس شد. فعالیت‌های این هیئت شامل فعالیت‌های مذهبی، تربیتی و فرهنگی می‌شود. این متن جهت تست است و ارزش دیگری ندارد.

آرشیو


گلچین مراسم

گلچین مراسم اول

شب نهم محرم الحرام 1437

 

 

گلچین مراسم دوم

شب نهم محرم الحرام 1437

 

 

گلچین مراسم سوم

شب نهم محرم الحرام 1437

 

 

گلچین مراسم چهارم

شب نهم محرم الحرام 1437

 

 

گلچین مراسم پنجم

شب نهم محرم الحرام 1437